Regenerace

Všechny regenerace bytových domů proběhly za podmínek splnění programu IROP, spefického cíle 2.5 IROP "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení" a byla jim vyplacena poskytnutá podpora ve výši 30% uznatelných nákladů.