Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2015

21.01.2016 09:16

PROVÁDĚCÍ POKYN č. 1/2015
ke Směrnici č. 1/2015 upravující pravidla pro umisťování technických zařízení na vnější plášť budov ve vlastnictví a spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva v Dobrušce